Reddingsdaad

Kwaggaspoort Reddingsdaad

Reddingsdaad is gebore uit die nood van die mense van Danville en omgewing.

'n Christen het die nood raakgesien en toe moue opgerol en daadwerklik iets daaraan begin doen.

Tannie Lenie Pretorius het ongeveer 30 jaar gelede by haar huis in Danville behoeftiges begin help met hulle baie basiese behoeftes. Meer en meer mense het om hulp aangeklop en sy en 'n vriendin het 'n lokaal bo-op 'n winkelsentrum begin gebruik om in die kosbehoeftes van baie, veral kinders en oumense, te voorsien.

In 1988 het Tannie Lenie en haar helpers die huidige gebou in Viviersstraat van die Stadsraad begin huur en dit as Kwaggaspoort Reddingsdaad begin bestuur. Mense het nie net kos nodig gehad nie maar baie was ook haweloos. Daarom is daar nou talle Wendyhuisies op die terrein waar mense sonder heenkome kan inwoon.

Vandag is Kwaggaspoort Reddingsdaad 'n gemeenskapsprojek wat opleiding, kos en behuising verskaf aan minder bevoorregte mense in Danville en omgewing.

IMG_9759

Lenie Pretorius

Reddingsdaad sorg vir ongeveer 60 volwassens, 13 kinders wat op die perseel bly in Danville asook 75 gesinne in die gemeenskap. Oud-pasiënte van Weskoppies en oud-gevangenes op parool vind ook dikwels 'n heenkome by Reddingsdaad.

Die nood in die gemeenskap is baie groot, dikwels as gevolg van werkloosheid en gebrek aan voldoende inkomste. Reddingsdaad verskaf nie net kos en verblyf nie maar lei ook mense op om hulleself te kan help. Sommige persone betrokke by projekte kry behuising, kos, klere en daar word in hulle basiese behoeftes voorsien.

Tannie Lenie glo dat mense wat betrokke is by Reddingsdaad moet werk. Bedel word ten sterkste afgekeer. Die doel is om mense op te lei en toe te rus sodat hulle uiteindelik weer kan teruggaan in die samelewing en weer op hulle eie voete te staan. Sommige van die mense wat by Reddingsdaad aanklop vir hulp is nie in staat om weer deel te word van die gemeenskap nie, as gevolg van geestelike en verstandelike gestremdhede. Kyk gerus in Ons Winkel wat inwoners vervaardig en wat alles beskikbaar is.

Die behoefte is baie groot en Reddinsdaad is totaal afhanklik van donasies van mense wat hulle goedgesind is.

Reddingsdaad kry geen hulp van die Staat nie.

Ons is 'n Artikel 21 Maatskappy sonder winsbejag.

Die deure van Kwaggaspoort Reddingsdaad is oop vir besoekers:

Maandae tot Vrydae  08:00 –16:00
Saterdae  08:00 —13:00

Tannie Lenie het ook die nood van bejaardes raakgesien en sedert 2009 het sy op eie koste drie huise aangekoop waar tussen 21 en 25 ouer mense gehuisves word. Die huise is bekend as Huis Kaleb, Huis op die Rots en Mossie se Nes. Dit word afsonderlik van Reddingsdaad deur haarself bestuur.

 

 

Dringende behoeftes

 

 

Finansies

 

 

Borge